MUDr. Ľubica Slováčiková

Psychiatria
Mária Štrbová

Rozpis:
07.00 - 07.30       príprava ambulancie
07.30 - 14.00       ordinácia
14.00 - 15.30       administratíva


Zmluvný partner: Všeobecná zdravotná poisťovňa