MUDr. Filip J. Arpas

všeobecný lekár

  • vyšetrenia
  • preventívne prehliadky
  • predoperačné vyšetrenia
  • EKG
  • infúzna liečba
  • e-recept
  • príjem nových pacientov

 Zmluvní partneri: VšZP, Dôvera, Union