GYN-FIV, a. s.

Asistovaná reprodukcia
Angelika Straňáková, Mária Švecová

GYN-FIV je centrum asistovanej reprodukcie zamerané na liečbu neplodnosti, poskytujeme konzultácie a vstupné pohovory pre neplodné páry,
komplexnú diagnostiku príčin ženskej neplodnosti vrátane hormonálnych,
ultrazvukových a endoskopických vyšetrení (laparoskopia, hysteroskopia), diagnostiku a liečbu urologických ochorení a mužskej neplodnosti, vrátane chirurgického odberu spermií MESA-TESE,
mikromanipulačné techniky, genetickú diagnostiku, neinvazívne hodnotenie kvality embryí vďaka nepretržitému monitoringu v EmbyoScope™, darcovský program.

Lekári:

MUDr. Peter Harbulák, PhD.

MUDr. Karin Vondráková

MUDr. Alexander Brešťanský


GYN-FIV má uzatvorené zmuvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami. Centrála zdravotníckeho zariadenia GYN-FIV sa nachádza v Bratislave na Trnavskej ceste č. 106. Viac informácií nájdete na

www.gyn-fiv.sk

V prípade, že máte záujem prísť na konzultáciu do ambulancie liečby neplodnosti, objednať sa môžete na telefónnom čísle:

0907 999 618

 

Odbery:                  Pondelok - Piatok – 7.00 – 8.30