FMC - dialyzačné služby, s. r. o.

nefrológia, dialýza
Bc. Beáta Čanigová

Pracovisko pozostáva z oddelenia dialýzy a z nefrologickej ambulancie.  Dialýza sa poskytuje ako hemodialýza formou stacionára, alebo ako peritoneálna dialýza, ktorú si pacient vykonáva v domácom prostredí a pracovisko dialýzy mu poskytuje materiálne aj odborné zázemie.  Pracovisko vo väčšine prípadov vykonáva liečbu vyššieho štandardu- teda nie klasickú hemodialýzu, ale šetrnejšiu on-line hemodiafiltráciu.  Peritoneálna dialýza sa vykonáva ako klasická CAPD ( kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza), alebo APD (automatizovaná peritoneálna dialýza). Nefrologická ambulancia poskytuje špecializované ambulantné služby v odbore nefrológia, vedie dispenzár nefrologických pacientov, vykonáva preddialyzačnú prípravu a konzultácie. U dialyzovaných pacientov pracovisko zabezpečuje komunikáciu s transplantačnými centrami a vedie čakaciu listinu pacientov k transplantácii obličky na úrovni strediska.


Lekári:
MUDr. Zuzana Straussová, PhD. - primárka
MUDr. Martin Bezák

Vrchná sestra:                                                  Bc. Beáta Čanigová
Staničná sestra:                                               Mgr. Lýdia Tornóczyová
Sestra- nefrologická ambulancia:                  Irena Uhrínová

dialýza:                                                                +421 37 7336588
nefrologická ambulancia:                                 +421 37 7336590

 

K prvovyšetreniu sa hláste na nefrologickej ambulancii osobne- najlepšie medzi 8:00  a 9:00 hod. Kvôli špeciálnym laboratórnym odberom je potrebné pacienta poučiť a vydať mu odberové skúmavky na moč. Prosíme priniesť k nahliadnutiu zdravotnú dokumentáciu- najmä výsledky laboratórnych odberov, na základe ktorých bolo nefrologické vyšetrenie odporučené, aby sme vedeli urobiť adekvátny časový rozvrh vyšetrenia. K vyšetreniu požadujeme poukaz na vyšetrenie od lekára, ktorý pacienta odoslal ( v zmysle platnej legislatívy SR).